Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40251
Title: Ngành y tế Lai Châu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Keywords: Ngành Y tế
Lai Châu
Chất lượng
Chăm sóc sức khỏe
Nhân dân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.82
Abstract: Với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của tập thể lãnh đạo, cán bộ y tế, những năm qua, ngành y tế tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40251
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
702.58 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.