Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40270
Title: Nghiên cứu phân tích đặc tính hệ thống treo khí nén sử dụng cho xe sơ mi rơ moóc
Authors: Vũ, Thành Niêm
Lưu, Văn Tuấn
Đặng, Việt Hà
Keywords: Đặc tính
Hệ thống treo khí nén
Tiêu chí động lực học
Sơ mi rơ moóc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.162-169
Abstract: Hệ thống treo khí nén có đặc tính độ cứng và giảm chấn phi tuyến, giúp nâng cao độ êm dịu chuyển động cũng như giảm áp lực lên mặt đường. Việc phân tích mối quan hệ giữa đặc tính hệ thống treo khí nén với thông sổ kết cấu là cần thiết, làm cơ sở nghiên cứu các phần tử hệ thống treo, động lực học cụm bánh xe cũng như động lực học của xe. Bài báo này, phân tích đặc tính hệ thống treo khí nén theo các tiêu chí động lực học với thông số kết cấu hệ thống treo thay đổi. Kết quả đưa ra quy luật ảnh hưởng của các thông số kết cấu đến đặc tính hệ thống treo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40270
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.