Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40291
Title: Áp dụng thang sigma trong đánh giá một số chỉ số chất lượng giai đoạn trước xét nghiệm
Authors: Ngô, Diệu Hoa
Phạm, Thị Hương Trang
Trịnh, Thị Phương Dung
Vũ, Đức Anh
Đặng, Quang Huy
Keywords: Chỉ số chất lượng
Six Sigma
Trước xét nghiệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 130, Số 06 .- Tr.01-07
Abstract: Các sai số liên quan đến quá trình trước xét nghiệm chiếm 70% lỗi của toàn bộ quá trình xét nghiệm, ảnh hưởng tới 70% - 80% chẩn đoán của bác sỹ trên lâm sàng. Nghiên cứu sử dụng thang sigma để đánh giá các chỉ số chất lượng cho giai đoạn trước xét nghiệm. Mẫu máu và phiếu chỉ đinh xét nghiệm cho các xét nghiệm hóa sinh, công thức máu, và đông máu được thu thập tại Khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thực hiện tính toán và đánh giá giá trị sigma cho 5 chỉ số chất lượng bao gồm thông tin bệnh nhân, Chỉ định thiếu xét nghiệm, vỡ hồng cầu, mẫu đông vón và sai thể tích. Trong thời gian 3 tháng, có tổng số 150790 mẫu và 68144 tờ chỉ định nhận được từ tất cả các khoa phòng. Tỷ lệ sai sót lớn nhất gặp trong sai thể tích mẫu (0,6%), tỷ lệ sai sót thấp nhất gặp trong mẫu đông vón (0,01%). Khoa cấp cứu (42,5%) và khoa khám bệnh (23,0%) có tỷ lệ sai sót gặp nhiều nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40291
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.