Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40308
Title: Bắc Yên khai thác tài nguyên - Phát triển du lịch cộng đồng
Authors: Nguyễn, Danh Nam
Hoàng, Thị Lâm Oanh
Keywords: Bắc Yên
Khai thác
Tài nguyên
Du lịch cộng đồng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.15-17
Abstract: Bài viết nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Yên dựa trên những lợi thế vốn có về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa, góp phần làm cơ sở cho hướng đi mới trong phát triển kinh tế-xã hội huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40308
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.