Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40322
Title: Nghệ An khai thác lợi thế để phát triển sản phẩm du lịch biển đảo
Authors: Phạm, Hồng Long
Keywords: Nghệ An
Khai thác
Lợi thế
Sản phẩm
Du lịch
Biển đảo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.31-33
Abstract: Với mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngay từ năm 2009, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định số 5167/ QĐ-UBND phê duyệt đề án phát triển du lịch biển, đảo nghệ an đến năm 2020 trong đó chú trọng đẩy nhanh phát triển du lịch biển, đảo trở thành một ngành kinh tế chủ lực của kinh tế biển và ven biển. Theo đó, yêu cầu đặt ra của du lịch biển, đảo của tỉnh là phải tạo được sự đột phá về thị trường khách du lịch, tăng doanh thu du lịch, tăng nguồn thu ngân sách, ổn định và không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40322
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.