Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40347
Title: Vĩnh Long thu hút khách từ sản phẩm du lịch đặc trưng
Authors: Trần, Thanh Thảo Uyên
Keywords: Vĩnh Long
Khách
Sản phẩm
Du lịch
Đặc trưng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.49-51
Abstract: Theo nhận định của các chuyên gia và khách du lịch, hiện nay cách làm du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long có tình trạng lặp lại vì tài nguyên du lịch trong vùng tương tự nhau, khi khai thác các loại hình du lịch lại không có điểm nhấn đặc thù riêng của mỗi tỉnh, thiếu tính sáng tạo ngay trên cùng một tài nguyên. Thực tế này đòi hỏi những nhà làm du lịch cần nghiên cứu để đưa ra những hướng đi mới, những sản phẩm mới. Là một tỉnh nằm trong khu vực, Vĩnh Long cũng đang nỗ lực tìm ra những hướng đi cho riêng mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40347
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.