Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40360
Title: Việt Nam 2020: Phát triển kinh tế bằng nội lực
Authors: Lam Trình
Keywords: Việt Nam 2020
Phát triển kinh tế bằng nội lực
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Vietnam Logistics Review;Số 157 .- Tr.6-7
Abstract: “Thời gian còn lại của năm 2020, các cấp, các ngành cần tiếp tục quyết liệt hành động, đổi mới cách làm, tranh thủ thời cơ, phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” đã đề ra… Nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020”, trích phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Kỳ họp thứ X - Quốc hội Khóa XIV.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40360
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
715.74 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.