Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40371
Title: Hoạt động y tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam : thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Văn Tuân
Vũ, Hữu Dũng
Keywords: An sinh xã hội
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Y tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 07 .- Tr.91-96
Abstract: Phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, cùng với triết lý vì con người, mong muốn mang lại cho mọi người một cuộc sống hạnh phúc, an lạc, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành với đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và sự phát triển của dân tộc. Với tỉnh thần “hộ quốc an dân”, những đóng góp to lớn của Phật giáo trong lĩnh vực y tế đã chia sẻ những khó khăn, gánh nặng lớn mà đất nước đang phải giải quyết, qua đó góp phần to lớn vào công tác xây dựng hệ thống an sinh xã hội, đảm bảo phục vụ cho nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40371
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.