Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40397
Title: Tối đa hóa đóng góp của du lịch vào phát triển bao trùm và bền vững
Authors: Hoa Trang
Keywords: Đóng góp
Du lịch
Phát triển
Bao trùm
Bền vững
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.3
Abstract: Hội nghị Bộ trưởng du lịch g20 vừa được tổ chức vào ngày 7/10/2020. Hội nghị diễn ra trực tuyến dưới quyền chủ tịch của Ả rập xê út, với sự tham dự của Bộ trưởng du lịch các nước G20, các nước khách mời và các tổ chức liên quan nhằm giải quyết các thách thức do đại dịch covid-19 gây ra, thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch, tối đa hóa đóng góp của ngành vào phát triển bao trùm và bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40397
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
432.79 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.