Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40417
Title: Bàn về quản lý nhà nước, trong xây dựng phát triển sản phẩm du lịch Hà Giang
Authors: Nguyễn, Chiến Thắng
Vừ, Thị Mai Hương
Keywords: Quản lý
Xây dựng
Phát triển
Sản phẩm
Du lịch
Hà Giang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.20-22
Abstract: Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Hà Giang (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định phát triển du lịch là một trong năm chương trình trọng tâm lớn của tỉnh, cụ thể: "phấn đấu đến năm 2020, du lịch Hà Giang trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ, tạo tiền đề đến năm 2030 là ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong nền kinh tế chung của tỉnh với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ; sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh; mang bản sắc văn hóa Hà Giang, thân thiện với môi trường, đưa Hà Giang trở thành một trong những địa bàn trọng điểm về du lịch của vùng và của cả nước".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40417
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.