Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4046
Title: Khảo sát tình hình bệnh cá lóc (Channa striata) nuôi ao thâm canh ở huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh
Authors: Phạm, Minh Đức
Nguyễn, Nhất Huy
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Để nắm được tình hình dịch bệnh cũng như tìm hiểu sâu hơn việc phòng và trị bệnh trên cá lóc (Channa striata) giúp các hộ nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao hơn nên đề tài” Khảo sát tình hình bệnh cá lóc (Channa striata) nuôi ao thâm canh ở huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh” được thực hiện từ tháng 1/2018 đến tháng 5/2018. Kết quả điều tra cho thấy các hộ nuôi gặp không ít khó khăn về dịch bệnh và giá cả thị trường không ổn định. Các bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, tần suất xuất hiện của các bệnh được ghi nhận là: xuất huyết (31,6%), gan thận mủ (25%), lỡ loét(13,2%), trắng mình (10,5%), ký sinh trùng (10,5%), nấm(6,6%) và vảy xù (2,6%). Những bệnh này nếu không phát hiện sớm và có phương pháp điều trị hợp lý sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh tế của các hộ nuôi.
Description: 10 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4046
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
339.76 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.