Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40475
Title: Phát huy tác động của hệ thống logistics đối với tăng trưởng kinh tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Authors: Nguyễn, Quang Hồng
Keywords: Phát huy
Hệ thống logistics
Kinh tế
Miền Trung
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 575 .- Tr.19-21
Abstract: Ở Việt Nam, chi phí logistics hiện 20-25% GDP (khoảng 37-42 tỷ USD). Vì vậy, việc phát triển hệ thống logistics hiện đại sẽ góp phần giảm chi phí logistics và sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm tăng sức cạnh tranh của mỗi địa phương, mỗi vùng và cả nền kinh tế. Tuy nhiên, để phát triển hệ thống logistics góp phần cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững cần có sự quan tâm đầu tư của chính phủ và cơ quan chức năng thông qua các chính sách, biện pháp và định hướng cụ thể đối với sự phát triển của hệ thống logistics.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40475
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.