Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40706
Title: Những quy định mới về các tội buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Keywords: Tội buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới
Quy định mới
Bổ sung một số điều
Bộ luật Hình sự năm 2015
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 271 .- Tr.115-116
Abstract: Ngày 20/6/2017, Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới, khoa học, chặt chẽ, thống nhất và tiến bộ, trên cơ sở kế thừa những quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 và Bộ luật Hình sự năm 2015. Bài viết làm rõ những quy định mới tại Điều 188,189 về các tội buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40706
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.