Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40719
Title: Khai thác phần mềm Mendeley trong phát triển một số kĩ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm
Authors: Trần, Trung
Nguyễn, Chí Thành
Ngô, Văn Định
Keywords: Phần mềm Mendeley
Nghiên cứu khoa học
Sinh viên sư phạm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 489 .- Tr.9-13
Abstract: Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) có vai trò quan trọng trong quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên (SV). Hoạt động NCKH giúp rèn luyện một số kĩ năng như xác định và giải quyết vấn đề; thử sức, đánh giá và nâng cao nhiều khả năng bản thân; đồng thời có kiến thức thực tế, cơ hội định hướng và phát triển nghề nghiệp cho SV.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40719
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.