Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40878
Title: Những vấn đề cơ bản trong phát huy bản sắc văn hóa kiến trúc dân tộc
Authors: Lưu, Đức Hải
Keywords: Vấn đề
Cơ bản
Phát huy
Bản sắc văn hóa
Kiến trúc
Dân tộc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 230 .- Tr.13-16
Abstract: Tạo lập bản sắc kiến trúc Việt thật không dễ. Bởi thực tế mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi vùng miền đều có một nền văn hóa, đặc trưng riêng. Có hay không có và đâu là bản sắc kiến trúc Việt Nam? Một câu hỏi mà suốt thời gian qua vẫn chưa có một tổng kết, đánh giá nào trở thành tài liệu dẫn dắt, định hướng chính thức cho giới hành nghề kiến trúc và các nhà quản lý? Với bài viết này, chúng ta cùng nhận dạng lại những vấn đề cơ bản trong phát huy bản sắc văn hóa kiến trúc dân tộc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40878
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.82.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.