Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40943
Title: Bạo lực tinh thần trong các gia đình viên chức - nghiên cứu trường hợp tại một số đơn vị sự nghiệp công lập tại Hà Nội
Authors: Hà, Thị Thúy
Keywords: Bạo lực tinh thần
Bạo lực gia đình viên chức
Bạo lực qua hành vi ngôn ngữ
Bạo lực qua hành vi phi ngôn ngữ
Bạo lực qua hành vi kiểm soát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 09 .- Tr.82-97
Abstract: Trong các hình thức bạo lực, bạo lực tinh thần gây ảnh hưởng rất lớn đối với nạn nhân bị bạo lực. Đây là loại bạo lực dùng những lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lý của thành viên trong gia đình. Nghiên cứu được thực hiện năm 2018 trên 160 trường hợp là viên chức đang sống cùng vợ/chồng ở 4 đơn vị sự nghiệp công lập tại địa bàn Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bạo lực tinh thần không hoặc hiếm xảy ra trong các gia đình viên chức. Trong số dạng bạo lực tinh thần có xảy ra thì bạo lực biểu hiện ở lời nói, cảm xúc là cao hơn cả, bạo lực mang tính chất kiểm soát, cô lập, ngăn cản và không thực hiện quyền, nghĩa vụ trong gia đình viên chức nhìn chung không xuất hiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40943
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.