Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41033
Title: Kon Tum đi tới mùa xuân
Authors: Nguyễn, Văn Chiến
Keywords: Mùa xuân
Kon Tum
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 01+02 .- Tr.85-87
Abstract: Kon Tum xuân này tròn 28 năm tái lập. Những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Kon Tum đã đạt được, nhất là từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay có ý nghĩa hết sức quan trọng và đáng tự hào. Đặc biệt là công tác xây dựng đảng được chú trọng nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41033
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.