Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41039
Title: Sắc màu Sơn La - Tây Bắc tại Hà Nội
Authors: Hoa Vy
Keywords: Du lịch
Sơn La
Tây Bắc
Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 11 .- Tr.07
Abstract: Trong khuôn khổ sự kiện, Sơn La và Hà Nội đã thống nhất các nội dung ký cam kết trong phối hợp phát triển du lịch giữa sở VHTTDL Sơn La với Sở Du lịch Hà Nội; Hiệp hội Du lịch Sơn La với Hiệp hội Du lịch Hà Nội; Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội với UBND thành phố Sơn La và UBND các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41039
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
417.05 kBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.