Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41265
Title: Những thách thức của việc áp dụng quy trình tự động hóa trong hoạt động kế toán
Authors: Trần, Thị Hương Giang
Keywords: Quy trình tự động hóa
Kế toán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Tập 205, Số 10 .- Tr.83-85,87
Abstract: Các nghiên cứu về cải tiến quy trình kinh doanh và tài liệu kiểm toán chuyên nghiệp, cho thấy quy trình tự động hóa (Robotic Process Automation (RPA) có thể dẫn đến cải tiến quy trình và tạo ra tính kinh tế theo quy mô. Để thực hiện RPA, ngoài việc quy trình được tiêu chuẩn hóa thì sự am hiểu một cách chi tiết những quyết định kinh doanh và chu trình kế toán liên quan được đưa ra trong quy trình rất quan trọng. Mục đích bài viết, nhằm đưa ra những thách thức của việc áp dụng tự động hóa trong hoạt động kế toán và hướng nghiên cứu tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41265
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.58.199


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.