Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41435
Title: Lồng ghép giáo dục môi trường vào dạy hóa học 11 gắn liền với thực tiễn
Authors: Nguyễn, Thi Hà
Keywords: Lồng ghép
Giáo dục môi trường
Hóa học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học và Ứng dụng;Số 11 .- Tr.27-32
Abstract: Trong nhiều năm trở lại đây, nhân loại đã chứng kiến sự bùng phát các thảm họa môi trường như hạn hán, bão lụt, ô nhiễm không khí, mưa acid, sự suy thoái thảm hại quỹ đất trồng trọt, lan tràn hóa chất bảo vệ thực vật, ô nhiễm các nguồn nước, thủng tầng ozon, hiện tượng ấm lên toàn cầu do hiệu ứng nhà kính... Đó không chỉ là vấn đề của thế giới mà nó đang diễn ra ngay tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41435
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.