Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4144
Nhan đề: Xác định độc lực của vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Từ, Thanh Dung
Lê, Thị Kim Thoa
Từ khoá: Bệnh học thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu nhằm thực hiện khảo sát độc lực của vi khuẩn Edwardsiella ictaluri. Tổng cộng 20 chủng vi khuẩn E. ictaluri đã được phân lập và định danh từ cá tra bệnh gan thận mủ. Hơn nữa các chỉ tiêu hình thái, sinh hóa, sinh lý và bộ kiểm tra API 20E cũng được thực hiện để định danh tất cả các chủng phân lập đều giống với E. ictaluri. Chọn ra 10 chủng vi khuẩn thực hiện thí nghiệm cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm. Kết quả cho thấy cá có biểu hiện điển hình của bệnh gan thận mủ với các đặc điểm lâm sàng giống với bệnh xuất hiện ngoài tự nhiên. Các đốm trắng nhỏ xuất hiện trên các cơ quan nội tạng của cá bệnh như gan, thận và tỳ tạng. Nghiên cứ xác định nhóm vi khuẩn có độc lực cao gồm các chủng ED-01; ED-04; với giá trị LD50 lần lượt là 1,68x104; 3,30x104 CFU/mL. Độc lực trung bình với các chủng ED-08; ED-09; ED-07; ED-06; ED-10; ED-02; ED-05 với LD50 lần lượt 5,83x104; 5,84x104; 7,73x104 1,00x105; 1,25x105; 1,58x105; 1,58x105 CFU/mL. Riêng chủng ED-04 có độc lực cao nhất với giá trị LD50 đạt 1,68x104, đây có thể là ứng viên tiềm năng cho các nghiên cứu phát triển vaccine sau này.
Mô tả: 13 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4144
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
867.97 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.