Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4154
Title: Sử dụng nước thải từ bể nuôi cá lóc để nuôi cá sặc rằn ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Authors: Lam, Mỹ Lan
Nguyễn, Thanh Hiệu
Nguyễn, Quốc Cường
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài” Sử dụng nước thải từ bể cá lóc để nuôi cá sặc rằn ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được thực hiện từ tháng 7 – 12/2017 với 2 nghiệm thức với mật độ 3 và 5 con/m2 . Cá được cho ăn thức ăn viên với hàm lượng đạm 30% trong tháng đầu tiên và 22% trong tháng cuối cùng; các tháng khác thức ăn chủ yếu được bổ sung từ nguồn nước thải của bể nuôi cá lóc. Các yếu tố môi trường đều thích hợp cho cá sinh trưởng. Sau 6 tháng nuôi cá có khối lượng trung bình từ 51,31-74,68 g/con tốc độ tăng trưởng 0,16-0,56 g/ngày, tỉ lệ sống 54-74% năng suất là 0,12-0,23 kg/m2, tỉ suất là 45-143 mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi. Từ khóa: cá sặc rằn, ao nuôi, Trichopodus pectoralis
Description: 10 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4154
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
310.21 kBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.