Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41761
Title: Khảo sát về triết lí giáo dục của người Việt Nam
Authors: Trần, Ngọc Thêm
Nguyễn, Thị Thúy Vy
Nguyễn, Minh Đăng
Keywords: Khảo sát
Triết lí giáo dục
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 490 .- Tr.1-7
Abstract: Cho đến nay chưa có một cuộc khảo sát định lượng nào về triết lí giáo dục (TLGD) được tiến hành. Trong bối cảnh khi TLGD trong suốt một thời gian dài trở thành đề tài tranh luận rất sôi nối, từ giới học thuật (hẹp) ra đến công luận xã hội (rộng) lên đến diễn đàn Quốc hội (cao) với nhiều ý kiến trái chiều, thì việc khảo sát, điều tra định lượng đã trở nên rất cần thiết. Song cái khó nằm ở chỗ triết lí là vấn đề mang tính lí luận cao, có vẻ như rất khó thực hiện khảo sát, điều tra định lượng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41761
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.