Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41814
Title: Chính sách chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế theo Báo cáo Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc - Từ góc nhìn học giả Trung Quốc
Authors: Vũ, Kiều Oanh
Keywords: Chính sách chuyển đổi
Phương thức phát triển kinh tế
Cải cách cơ cấu
Phát triển thực thể kinh tế
Kinh tế chất lượng cao
Đại hội XIX
Đảng Cộng sản Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 11 .- Tr.3-11
Abstract: Sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Trung Quốc từ sau khi thực hiện cải cách mở cửa đến nay vẫn luôn là chủ đề thu hút nhiều nghiên cứu của các học giả trên thế giới. Nhiều quan điểm cho rằng, sự linh hoạt, tài tình của Chính phủ Trung Quốc trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế là một trong những nguyên nhân căn bản tạo nên sự thành công này Bài viết tổng quan các nghiên cứu của giới học giả Trung Quốc về một số nội dung cơ bản trong Chính sách chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế được ghi nhận trong văn kiện Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS Trung Quốc) năm 2017.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41814
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.223.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.