Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41817
Title: Ý định mua bảo hiểm hưu trí nhân thọ dưới góc nhìn của lý thuyết hành vi dự định
Authors: Bùi, Thị Ngọc
Mai, Thị Hường
Đào, Hồng Chuyên
Keywords: Ý định
Bảo hiểm hưu trí tự nguyện
Lý thuyết hành vi
Dự định
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.10-12
Abstract: Bảo hiểm hưu trí tự nguyện là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người dược bảo hiểm khi hết tuổi lao động. Với những ý nghĩa và vai trò thiết thực như vậy tuy nhiên hiện nay sau hơn 5 năm được tung ra thị trường bởi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm này vẫn chưa thực sự thu hút được người tham gia. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, nghiên cứu này là nhằm xem xét ý định mua bảo hiểm nhân thọ của người dân ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dựa trên khung nghiên cứu lý thuyết về hành vi dự định của Ajzen và Fishbein (2005) với việc khảo sát 350 người dân của khu vực này để tìm ra mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định tham gia loại hình bảo hiểm này. Từ đó đề xuất một số giải pháp cho doanh nghiệp thúc đẩy ý định của khách hàng trở nên thực tế hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41817
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.