Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41817
Nhan đề: Ý định mua bảo hiểm hưu trí nhân thọ dưới góc nhìn của lý thuyết hành vi dự định
Tác giả: Bùi, Thị Ngọc
Mai, Thị Hường
Đào, Hồng Chuyên
Từ khoá: Ý định
Bảo hiểm hưu trí tự nguyện
Lý thuyết hành vi
Dự định
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.10-12
Tóm tắt: Bảo hiểm hưu trí tự nguyện là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người dược bảo hiểm khi hết tuổi lao động. Với những ý nghĩa và vai trò thiết thực như vậy tuy nhiên hiện nay sau hơn 5 năm được tung ra thị trường bởi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm này vẫn chưa thực sự thu hút được người tham gia. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, nghiên cứu này là nhằm xem xét ý định mua bảo hiểm nhân thọ của người dân ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dựa trên khung nghiên cứu lý thuyết về hành vi dự định của Ajzen và Fishbein (2005) với việc khảo sát 350 người dân của khu vực này để tìm ra mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định tham gia loại hình bảo hiểm này. Từ đó đề xuất một số giải pháp cho doanh nghiệp thúc đẩy ý định của khách hàng trở nên thực tế hơn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41817
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.