Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41911
Title: Chống nắng mùa hè
Authors: Nguyễn, Trần Đức Anh
Keywords: Nóng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 04 .- Tr.20-23
Abstract: Mùa hè đang đến thật gần và dường như cái nóng đã được cảm nhận rất rõ. Chống nóng cho ngôi nhà ở là câu chuyện từ xưa và đến nay vẫn chưa bao giờ cũ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41911
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.