Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41943
Nhan đề: Kinh nghiệm của một số quốc gia vẻ phát triển nông nghiệp công nghệ cao và bài học đối với tỉnh Hà Nam
Tác giả: Trịnh, Anh Tuân
Từ khoá: Nông nghiệp công nghệ cao
Công nghệ cao
Hà Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.22-24
Tóm tắt: Isareal, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc là những quốc gia có thế mạnh về phát triển nông nghiệp. Ở đây họ đang làm khá tốt các chính sách về xây dựng và phát triển nông thôn, đặc biệt là phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh mới. Việc tham khảo các bài học kinh nghiệm của các quốc gia để vận dụng vào Việt Nam nói chung và Hà Nam nói riêng là rất quan trọng và bổ ích cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương và để thực hiện tốt đề án xây dựng nông thôn mới hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41943
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.