Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41971
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái vườn tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Tác giả: Nguyễn, Bé Ba
Lê, Nguyễn Đoan Khôi
Từ khoá: Phân tích
Yếu tố ảnh hưởng
Sự hài lòng
Du khách
Chất lượng dịch vụ
Du lịch sinh thái vườn
Kế Sách
Sóc Trăng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.65-67
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái vườn tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 200 khách du lịch. Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và mô hình hồi quy tuyến tính đa biến. Kết quả có 03 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng du khách gồm: Kỹ năng chuyên môn và sự quan tâm, Cơ sở vật chất và An toàn. Trong đó, “An toàn” là nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đến sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ tại các khu du lịch sinh thái vườn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41971
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.