Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42047
Title: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức văn phòng Phủ Thủ tướng Lào
Authors: Nanthavong, Befour
Keywords: Bồi dưỡng cán bộ
Công chức văn phòng
Phủ Thủ tướng Lào
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.120-123
Abstract: Trong thời gian qua, công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC) Văn Phòng Phủ Thủ tướng (VPPTT) nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC và công tác cải cách hành chính Phủ Thủ tướng. Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng CBCC vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42047
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.