Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42114
Title: Ứng dụng mạng nơ-ron trong kỹ thuật tạo thông tin phụ trợ cho mã hóa video phân tán
Authors: Nguyễn, Thị Hương Thảo
Vũ, Hữu Tiến
Keywords: Video phân tán
Thông tin phụ trợ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 03,CS.01 .- Tr.09-14
Abstract: Mã hóa video phân tán (DVC) là giải pháp đẩy tiềm năng cho các ứng dụng đường lớn như mạng giám sát video không dây hay mạng cảm biến đa phương tiện. Trong mã hóa video phân tán, chất lượng của thông tin phụ trợ (SI) có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu năng tốc độ bit-chất lượng khung hình sau giai mà (RD) của hệ thống Tuy nhiên, chất lượng thông tin phụ trợ thay đổi theo chuỗi và thậm chí trong mỗi khung hình. Vì vậy, để cải thiện thông tin phụ trợ, kỹ thuật tạo thông tin phụ trợ thích ứng với nội dung chuyển động của chuỗi video được đề xuất trong bài báo này. Cụ thể, bài báo đề xuất phương pháp sử dụng mạng Nơ-ron để dự đoán kích thước của số tìm kiếm cho thuật toán ước lượng chuyên dụng trong thuật toán tạo thông tin phụ trợ tương ứng với đặc tính của chuỗi video. Các kết quả mô phỏng cho thấy hiệu năng của bộ mã hóa video phân tán được cải thiện đáng kể khi sử dụng phương pháp này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42114
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.