Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42125
Title: Tính chất quan trọng về thông số địa chất trong thiết kế móng công trình xây dựng
Authors: Nguyễn, Viết Hùng
Nguyễn, Minh Hùng
Phạm, Thành Hiệp
Nguyễn, Thị Hằng
Phú, Thị Tuyết Nga
Nguyễn, Kế Tường
Keywords: Thiết kế móng
Hệ thống móng
Móng nông
Móng sâu
Móng cọc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 630 .- Tr.56-59
Abstract: Hầu hết công trình xây dựng luôn được đặt trên nền - móng phù hợp với quy mô và yêu cầu sử dụng để tồn tại, bền vững. Sự phù hợp và hiệu quả của móng công trình cần phải được tính toán đầy đủ trên cơ sở các tác động trong quá trình sử dụng lên công trình và nền đất được khảo sát điều tra phù hợp với thực tế được thành tạo có một số công trình không bảo đảm sự an toàn và độ bền từ những sai sót trong khâu khảo sát đã gây ra hậu quả. Tác giả nêu trong bài báo này những tiêu chuẩn cần thiết dùng để áp dụng cho khảo sát công trình khi xây dựng để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42125
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.