Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42135
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm trường Đại học An Giang
Authors: Trần, Thanh Hải
La, Thị Kim Bách
Huỳnh, Thanh Quang
Keywords: Nâng cao chất lượng
Đào tạo nghiệp vụ
Sư phạm cho sinh viên
Đại học An Giang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 491 .- Tr.54-58
Abstract: Đào tạo nghiệp vụ sư phạm (NVSP) được xem như một hoạt động cơ bản trong quá trình đào tạo giáo viên (GV) và là một hoạt động đặc trưng của nhà trường sư phạm, có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành các phẩm chất năng lực nghề nghiệp của GV tương lai. Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang với trên 40 năm kinh nghiệm đào tạo sinh viên (SV) sư phạm luôn coi trọng công tác này, coi đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tạo nên chất lượng giáo dục sv sư phạm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42135
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.