Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42165
Title: Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm
Authors: Phạm, Quý
Keywords: Đẩy mạnh phát triển
Đối tượng tham gia
Loại hình bảo hiểm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 12 .- Tr.77-78
Abstract: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ra Quyết định số 1320/QĐ-BHXH, ngày 23/10/2020 về “Ban hành chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành Bảo hiểm xã hội” (Quyết định 1320).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42165
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
636.21 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.