Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42211
Title: Doanh nghiệp gỗ trên "Cao tốc" EVFTA
Authors: Thụy Hậu
Keywords: Doanh nghiệp gỗ
Cao tốc
EVFTA
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Việt Nam Logistics Review;Số 158 .- Tr.34-35
Abstract: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mở ra cơ hội lớn cho xuất khẩu các mặt hàng nói chung và sản phẩm gỗ của Việt Nam nói riêng. EVFTA mang lại rất nhiều cơ hội về lâu dài cho ngành gỗ Việt. Tuy nhiên, để bứt phá từ Hiệp định này, doanh nghiệp còn đối mặt với nhiều vấn đề trong việc đẩy mạnh vị thế của ngành này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42211
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
762.67 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.