Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42277
Title: Điều chế QPSK và 16PSK phân cực kép trong kênh truyền quang có và không có tín hiệu hỗn loạn
Authors: Vũ, Anh Đào
Trần, Thị Thanh Thủy
Nguyễn, Xuân Quyền
Keywords: Hỗn loạn
Thông tin quang
Tương quan
BER
QPSK
16PSK
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 03(CS.01) .- Tr.131-136
Abstract: Bài báo trình bày nghiên cứu về hệ thống thông tin quang sợi sử dụng hai phương pháp điều chế tiên liên QPSK và 16PSK. Hệ thống so sánh hiệu năng quang học trong các kênh quang có và không có tín hiệu hỗn loạn ở tốc độ bít 60Gbps, chiều dài sợi quang là 80 km và khoảng cách kênh 100 GHz trong băng tần C. Bài báo khảo sát tỷ số lỗi bit BER theo chiều dài và theo tốc độ truyền, cho hai dạng kênh truyền thông với hai loại điều chế trên. Qua hai khảo sát trên chúng tôi thấy điều chế QPSK có chất lượng tốt hơn. Bên cạnh đó. bài báo cùng thảo luận các phân tích và đánh giá sâu hơn một số tham số hệ thống gồm tương quan giữa máy phát và máy thu và giản đồ chòm sao với loại điều chế này cho cả hai loại kênh truyền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42277
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.