Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42310
Title: Nghiên cứu xử lý màu nước thải dệt nhuộm hoạt tính bằng keo tụ - tạo bông với sắt sunphat zeolite
Authors: Phan, Kiêm Hào
Nguyễn, Xuân Hoàn
Lê, Huy Bá
Keywords: Xử lý màu
Nước thải
Phèn sắt
Keo tụ tạo bông
Nhu cầu oxy hóa học (COD)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Số 18 .- Tr.83-90
Abstract: Trong nghiên cứu này, màu hoạt tính từ nước thải dệt nhuộm được xử lý bằng phèn sắt sulphate/zeolite. Nghiên cứu được tiến hành trên mẫu nước thải nhân tạo với màu nhuộm hoạt tính Sunzol Black B (SBB) 150%, Sunfix Red S3B (SRS) 100%. Kết quả cho thấy sử dụng phèn sắt sunphate/zeolite có khả năng xử lý được độ màu cao, độ màu giảm từ 1000-3000 Pt-Co xuống 50-150 Pt-Co với hiệu suất xử lý đạt 90-95%; hiệu suất xử lý COD đạt 70-72%. Điều kiện tối ưu để xử lý màu thuốc nhuộm và khoáng hóa thuốc nhuộm là: pH 12, tốc độ khuấy 80 vòng/phút, thời gian khuấy 5 phút, nồng độ phèn sắt sulphate 800 mg/L và zeolite là 600 mg/L.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42310
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.96.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.