Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42336
Title: Khía cạnh kinh tế trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ
Authors: Nguyễn, Khánh Vân
Keywords: Chiến lược Ấn Độ Dương
Thái Bình Dương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 09 .- Tr.3-14
Abstract: Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ chính thức ra đời từ năm 2017 và cho đến nay đã được định hình tương đối rõ ràng. Đây được nhận định là chiến lược chủ đạo của Mỹ hiện nay nhằm bảo vệ vị thế cường quốc dẫn đầu thế giới, đặc biệt đối phó với sự nổi lên của Trung Quốc và các thách thức khác tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Qua giai đoạn triển khai và thực hiện trong gần một nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống Trump, chiến lược này đã hướng đến hai trụ cột quan trọng, có thể xem như hướng tiếp cận chính của Mỹ đối với khu vực, là an ninh và kinh tế. Nếu như ban đầu, những động thái của Chính quyền Trump cho thấy sự quan tâm chủ yếu đến khu vực là trên khía cạnh an ninh, thì hàm lượng kinh tế đã được chú trọng hơn sau đó và được bổ sung thông qua hàng loạt sáng kiến kinh tế của Mỹ cho khu vực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42336
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.86 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.