Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42409
Title: Nghiên cứu văn học Hàn Quốc trên tạp chí nghiên văn học (Việt Nam ) Đầu thế kỷ XXI
Authors: Nguyễn, Phương Thảo
Keywords: Tạp chí Văn học
Nghiên cứu văn học
Văn học Korea
Giao tiếp văn hóa
Phiên dịch văn học
Giao lưu văn học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 09 .- Tr.77-88
Abstract: Ngay thập niên 60 của thế kỷ XX, trên Tạp chí Văn học của Viện Văn học - trung tâm nghiên cứu, lý luận và phê bình văn học lớn nhất của Việt Nam đã có bài nghiên cứu về văn học Triều Tiên - Hàn Quốc. Công việc tuyển dịch, nghiên cứu, so sánh, bình luận giới thiệu đội ngũ sáng tác, tác phẩm văn học Hàn Quốc trên Tạp chí từ đó đến nay thường xuyên được quan tâm, cập nhật. Trên cơ sở tập trung giới thiệu, tổng thuật, phân tích, so sánh đối chiếu một số vấn đề của lịch sử văn học Hàn-Việt, tiếp nhận dịch thuật, tiếp nhận nghiên cứu qua các bài viết nghiên cứu. dịch thuật văn học Hàn Quốc trên Tạp chí Nghiên cứu văn học từ đầu thế kỉ XXI, bài viết nhằm tổng kết chặng đường học thuật nghiêm túc, bền bỉ của các nhà nghiên cứu văn học Hàn-Việt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42409
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.