Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42750
Nhan đề: Ảnh hưởng của các mức bổ sung bột tỏi (Allium sativum) và bột nghệ (Curcuma longa) đến khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của gà Ri lai thả vườn
Tác giả: Nguyễn, Trường Thi
Trần, Cảnh Thắng
Đỗ, Cao Anh
Nguyễn, Thị Thanh
Từ khoá: Bột tỏi
Bột nghệ
Gà Ri lai
Khả năng sinh trưởng
Chất lượng thịt
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 392 .- Tr.106-112
Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của tỏi và nghệ đến khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt gà Ri lai thả vườn. Tổng số 520 gà Ri lai 28 ngày tuổi được phân bổ hoàn toàn ngẫu nhiên vào bốn lô: 26 gà/lô với 5 lần lặp lại. Thức ăn cho gà trong nghiên cứu là khẩu phần cơ sở được phối trộn cho hai giai đoạn phát triển (4-8 tuần tuổi và 9-15 tuần tuổi). Gà ở lô đối chứng (ĐC) được cho ăn khẩu phần cơ sở, trong khi gà ở các lô thí nghiệm được ăn thức ăn là khẩu phần cơ sở có bổ sung 2% bột tỏi ở lô 1 (T1), 0,75% bột nghệ ở lô 2 (T2), 1,5% bột tỏi + 0,5% bột nghệ ở lô 3 (T3). Kết quả nghiên cứu cho thấy gà ở lô T3 có khối lượng lúc kết thúc thí nghiệm cao nhất (1.676 g) và tiêu tốn thức ăn thấp nhất (2,81 kgTĂ/kgTT) trong các công thức thí nghiệm cho cả giai đoạn nghiên cứu (P<0,05). Tỷ lệ sống của gà ở các lô T1 và T3 ở mức 94% và 97%, cao hơn lô đối chứng (87%) (P<0,05). Hơn nữa, thịt gà ở các lô ăn thức ăn có bổ sung bột nghệ (T2 và T3) có màu sẫm, đỏ và vàng hơn so với lô ĐC. Không có sự khác nhau rõ ràng giữa các công thức thí nghiệm về các chỉ tiêu năng suất thịt. Các kết quả của nghiên cứu này chứng minh rằng bổ sung bột tỏi và bột nghệ vào khẩu phần ăn có khả năng cải thiện khả năng sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng thịt gà Ri lai thả vườn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42750
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.