Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42979
Title: Biểu hiện cạnh tranh Ấn Độ - Trung Quốc và một số tác động
Authors: Nguyễn, Hồng Quân
Keywords: Ấn Độ - Trung Quốc
Cạnh tranh
Xung đột
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .- Tr.23-36
Abstract: Mâu thuẫn Ấn Độ - Trung Quốc có từ lâu đời, có lúc bùng phát thành xung đột, thậm chí xảy ra chiến tranh. Bài viết tập trung tìm hiểu biểu hiện cạnh tranh Ấn Độ - Trung Quốc, chủ yếu từ các nhân tố nội tại của mỗi nước (như tham vọng quốc gia, mâu thuẫn biên giới lãnh thổ, điều chỉnh chính sách đối ngoại) cũng như tác động từ bên ngoài. Bài viết cũng đề cập tới tác động của cạnh tranh Ấn Độ - Trung Quốc đối với quan hệ của hai nước này và đối với quan hệ Án Độ - Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42979
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.