Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42980
Title: Phân tích lỗi sai thường gặp của sinh viên Việt Nam khi sử dụng phó từ chỉ mức độ và cụm phó từ chỉ mức độ trong tiếng Hán hiện đại
Authors: Bùi, Thị Thu Trang
Sú, Xuân Thanh
Keywords: Cụm phó từ chỉ mức độ
Lỗi sai
Phó từ chỉ mức độ
Tiếng Hán hiện đại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .- Tr.37-50
Abstract: Phó từ chỉ mức độ là loại từ có phạm vi và tần suất sử dụng cao trong cả tiếng Hán lẫn tiếng Việt. Do loại từ này trong hai ngôn ngữ đều có tính đặc thù về ngữ pháp và vị trí trong câu, nên trong quá trình học tập, người học thường mắc nhiều lỗi sai, đặc biệt là ở giai đoạn sơ cấp. Có nhiều nguyên nhân khiến người học mắc phải lỗi sai, như do chịu ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ, trong đó có phần không nhỏ do ảnh hưởng của âm Hán Việt, do khả năng sử dụng ngôn ngữ chưa tốt, chưa nắm vững đặc điềm ngữ pháp của phó từ chỉ mức độ, do người dạy và từ điển giải thích chưa đầy đủ. Ngoài việc chỉ ra những lỗi sai mà người học thường mắc phải trong quá trình sử dụng phó từ chỉ mức độ và cụm phó từ chỉ mức độ trong tiếng Hán, bài viết còn đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy và học loại phó từ này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42980
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.44 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.