Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43041
Title: Ninh Thuận nâng cao vai trò đồng bào dân tộc thiểu số trong du lịch
Authors: Phan, Thị Xuân Hằng
Nguyễn, Ngọc Sơn
Keywords: Ninh Thuận
Vai trò
Đồng bào dân tộc thiểu số
Du lịch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 12 .- Tr.33-35
Abstract: Ngày nay, việc khai thác phát triển du lịch dựa trên cơ sở bảo tồn, phát huy những giá trị độc đáo của văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số (dtts) được coi là hướng đi quan trọng, mở ra nhiều triển vọng cho các tỉnh, trong đó có ninh thuận. Tuy nhiên, việc khai thác du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với DTTS ở ninh thuận còn chưa hiệu quả so với tiềm năng, vì vậy, cần có những nghiên cứu sâu về vai trò, thế mạnh của cộng đồng dtts trong phát triển du lịch cũng như những định hướng, giải pháp phù hợp nhằm phát triển du lịch bền vững tại địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43041
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.