Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43087
Title: Bài toán về các họ phóng xạ
Authors: Nguyễn, Thị Hà
Keywords: Bài toán
Họ phóng xạ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 12 .- Tr.28-31
Abstract: Họ phóng xạ là dãy các đồng vị phóng xạ, trong đó mỗi hạt nhân ở phía sau được tạo thành do sự phân rã của hạt nhân phóng xạ đứng trước nó. Mỗi họ phóng xạ thường bắt đầu với hạt nhân có chu kỳ bán rất lớn và kết thúc bằng hạt nhân bền. Việc nghiên cứu về họ phóng xạ có nhiều ứng dụng trong khoa học, như xác định nguồn gốc một số chất, xác định tuổi của các mẫu đá, quạng, tính toán năng lượng... Do đó, trong bài viết này sẽ trình bày về họ phóng xạ và một số bài toán liên quan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43087
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.