Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43097
Title: Nghiên cứu mật độ trồng chùm ngây (Moringa oleifera) làm thức ăn chăn nuôi tại Thái Nguyên
Authors: Hoàng, Thị Hồng Nhung
Từ, Trung Kiên
Trần, Thị Bích Ngọc
Phạm, Tuấn Hiệp
Từ, Quang Hiển
Keywords: Chùm ngây (Moringa oleifera)
Mật độ trồng
Thái Nguyên
Thức ăn chăn nuôi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 394 .- Tr.29-35
Abstract: Thí nghiệm xác định mật độ trồng thích hợp cho cây Chùm ngây (Moringa oleifera Lam.) sử dụng làm thức ăn chăn nuôi được thực hiện trong 2 năm, từ 2017 đến 2018 tại Trường Đại học Nông Lâm, tỉnh Thái Nguyên. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (NT), từ NT1 đến NT4 tương ứng với 4 mật độ trồng là 125.000; 100.000; 83.500; 71.500 cây/ha. Mỗi nghiệm thức có diện tích 24 m² lặp lại 5 lần. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn. Kết quả như sau: Sản lượng vật chất khô và protein thô trung bình/ha/năm có xu hướng giảm xuống khi mật độ trồng giảm ở năm thứ nhất và có xu hướng tăng lên khi mật độ trồng giảm ở năm thứ hai và trung bình hai năm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43097
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.