Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43102
Title: Ảnh hưởng của keo UF biến tính bằng polyvinyl alcohol đến một số tính chất cơ học của ván dán
Authors: Nguyễn, Thị Thuận
Vũ, Mạnh Tường
Trần, Văn Chứ
Keywords: Độ bền kéo trượt màng keo
Độ bền uốn tĩnh
Gỗ keo lai
Keo UF biến tính
PVA
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 394 .- Tr.52-57
Abstract: Ván dán là một trong những loại vật liệu gỗ được sử dụng phổ biến trong xây dựng, sản xuất đồ nội thất, vách ngăn, ván sàn, cũng như các sản phẩm công nghiệp. Chất lượng ván dán chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố công nghệ. Trong đó loại keo sử dụng là một trong những yếu tố mang tính quyết định. Nghiên cứu này đã tiến hành đánh giá sự ảnh hưởng của keo UF biến tính bằng polyvinyl alcohol (PVA) với các thông số công nghệ khác nhau gồm: lượng dùng PVA và tỉ lệ mol formaldehyde và urea trong giai đoạn phản ứng cộng (F: U1) đến độ bền kéo trượt màng keo, độ bền uốn tĩnh và mô đun đàn hồi uốn tĩnh của ván dán từ gỗ Keo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43102
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.