Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4320
Title: Khảo sát mầm bệnh vi nấm nhiễm trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)giai đoạn ương giống
Authors: Đặng, Thụy Mai Thy
Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm xác định thành phần vi nấm nhiễm trên cá tra giai đoạn ương giống ở Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Tổng số 333 mẫu cá được thu định kỳ 2 tuần/lần trong thời gian từ 3/2018 đến 5/2018. Kết quả cho thấy ba giống nấm đã được định danh gồm Fusarium sp., Aspergillus sp. và Mucor sp.. Tỉ lệ nhiễm cao nhất là Aspergillus sp. (57,5%), Fusarium sp. (37,5%) và thấp nhất Mucor sp. (5%). Tỉ lệ nhiễm Aspergillus sp. ở mang là cao nhất 29,17%, da (15,63%), bóng hơi (8,33%), thận (4,17%) và gan (2,08%). Fusarium sp. nhiễm ở mang, da, bóng hơi, thận và gan với tỉ lệ lần lượt là 32,29%, 2,08%, 2,08% và 4,17%, 0%. Từ khóa: Cá tra giống, Pangasianodon hypophthalmus, vi nấm, cơ quan.
Description: 13 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4320
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
723.65 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.