Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43290
Title: Áp lực có con và căng thẳng trong đời sống tình dục của các cặp vợ chồng hiếm muộn
Authors: Trần, Hà Thu
Trương, Quang Lâm
Nguyễn, Hạnh Liên
Keywords: Áp lực có con
Căng thẳng
Tình dục
Vợ chồng hiếm muộn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 11 .- Tr.68-83
Abstract: Nghiên cứu tiến hành khảo sát thực trạng áp lực có con và căng thẳng trong đời sống tình dục của 209 người hiếm muộn (70 cặp vợ chồng và 69 người vợ) và một số yếu tố có liên quan đến thực trạng này. Phương pháp chính được sử dụng trong nghiên cứu là phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, trong đó sử dụng 2 tiểu thang đo căng thẳng trong nhu cầu có con (Need for Parenthood) và căng thẳng trong đời sống tình dục (Sexual Concern) thuộc Thang đo Pertility Problem Inventory (Bảng kiểm vấn đề sinh sản) (FPI) - Bằng kiểm vấn đề sinh sản của Christopher R. Newton, Wendy Sherrard và Irene Glavac (1999). Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn người hiếm muộn khát khao có con, đề cao tầm quan trọng của đứa con trong mối quan hệ hôn nhân; căng thẳng lớn nhất trong đời sống tình dục của người hiếm muộn cũng tập trung vào áp lực phải thụ thai thành công khi quan hệ tình dục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43290
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.23 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.