Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43372
Title: ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NHẬT KÝ CHĂN NUÔI GIA SÚC TRÊN NỀN WEB
Authors: Võ, Huỳnh Trâm
Nguyễn, Ngọc Toàn
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Chăn nuôi là ngành chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế nước ta. Trong đó, chăn nuôi gia súc cung cấp lượng thịt và sữa đủ để đáp ứng nhu cầu dùng trong nước và xuất khẩu. Đi cùng với sự mở rộng quy mô của các trang trại chăn nuôi thì việc phát triển theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp cũng đang được đẩy mạnh. Do đó, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, đặc biệt là quản lý nhật ký chăn nuôi sẽ giúp người nuôi kiểm soát vật nuôi một cách chặt chẽ và tối ưu chi phí hơn. Đề tài “Ứng dụng quản lý nhật ký chăn nuôi gia súc trên nền web” là ứng dụng giúp cho người chăn nuôi quản lý vật nuôi từ lúc nhập con giống về đến khi xuất chuồng. Gia súc được quản lý theo từng cấp bậc phân chia trong trang trại. Quá trình tăng cân của vật nuôi được theo dõi từ khi mới nhập về đến khi đủ cân nặng để xuất bán, hiển thị thông báo nếu như vật nuôi có dấu hiệu sụt ký để người nuôi nắm bắt thông tin và kịp thời xử lý. Ứng dụng sẽ ghi lại lịch sử cho ăn và tính lượng thức ăn vật nuôi đã tiêu thụ trong suốt quá trình nuôi. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể lưu lại lịch sử bệnh, qua đó nắm bắt được chính xác tình trạng hiện tại cũng như quá khứ của vật nuôi. Chức năng tìm kiếm của ứng dụng giúp người dùng tìm nhanh vật nuôi một cách dễ dàng thông qua giao diện tìm kiếm và bộ lọc để đưa ra kết quả chính xác nhất với mong muốn của người dùng. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp những chức năng khác như thống kê, quản lý nhân viên, đặt lời nhắc cho ăn,… nhằm đáp ứng tốt hơn mục tiêu quản lý nhật ký chăn nuôi gia súc của người dùng. Với giao diện đơn giản và thân thiện, người dùng dễ dàng làm quen cũng như sử dụng các chức năng của ứng dụng một cách nhanh chóng. Được phát triển dựa trên mô hình MVC của Laravel Framework, sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL, ứng dụng cũng kết hợp với các thư viện phổ biến hiện nay như jQuery, HTML, CSS, JavaScript,… Tóm lại, “Ứng dụng quản lý nhật ký chăn nuôi gia súc trên nền web” cung cấp các chức năng cần thiết cho việc quản lý nhật ký chăn nuôi, đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản về chức năng cũng như giao diện để việc quản lý được dễ dàng và đơn giản hơn. Về hướng phát triển trong tương lai sẽ xây dựng thêm các chức năng kiểm soát chất lượng chuồng trại, hiển thị đa nền tảng và tích hợp máy quét mã vạch vào sử dụng thực tế.
Description: 152 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43372
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.13 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.