Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4344
Title: Ảnh hưởng thay thế thức ăn chế biến bằng Artemia sinh khối đông lạnh lên sinh trưởng của tôm sú (Penaeus monodon) giống
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Ung, Thanh Nhàn
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định mức thay thế thức ăn chế biến bằng Artemia sinh khối đông lạnh thích hợp trong ương tôm sú (Penaeus monodon). Thí nghiệm được thực hiện với 05 nghiệm thức với phần trăm sinh khối được tăng dần 25% trong khẩu phần ăn theo nghiệm thức.Tôm có khối lượng ban đầu là 0,005g/cá thể và chiều dài 1,11cm/cá thểđược nuôi vớimật độ 2 con/Lở độ mặn 20 ‰ trong 20 ngày. Các yếu tố môi trường suốt quá trình nuôi đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của tôm.Chiều dài và khối lượng tôm ở ngày nuôi thứ 20 tăng cao nhất nghiệm thức 4 (2,41 cm/cá thể và 0,081g/cá thể) với mức thay thế 75% thức ăn công nghiệp bằng sinh khối Artemia đông lạnh, cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại, nhưng khác biệt không có ý nghĩa so với nghiệm thức 5 với thay thế 100% thức ăn công nghiệp bằng Artemia đông lạnh, và thấp nhất ở nghiệm thức cho ăn bằng 100%thức ăn công nghiệp (2.16 cm/cá thểvà 0.056g/cá thể). Từ kết quả cho thấy, nghiệm thức thay thế 75% thức ăn công nghiệp bằng Artemia sinh khối đông lạnhcho kết quả tăng trưởng tốt nhất.
Description: 15 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4344
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
533.78 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.